นิสิตสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านบนเครื่อง angsila.informatics.buu.ac.th ด้วยตนเองได้ที่

http://angsila.informatics.buu.ac.th/changepasswd/

และทำตามขั้นตอนที่อยู่หน้าเว็บครับ

ขณะนี้ได้พบปัญหาว่านิสิตหลายคนใช้งานจากภายนอกไม่ได้เนื่องจากระบบติดตั้ง Security ไว้สูง ถ้าเกิดมีความพยายาม
ในการ Login มากว่า 5 ครั้ง ระบบจะ Block อัตโนมัติ และถ้ามีการเรียกใช้งานผ่าน Web ด้วย Connection จำนวนมาก
ระบบก็จะ Block เช่นเดียวกัน ผมจึงได้มีการปรับระบบให้มีความยืดหยุ่นขึ้น โดยปรับ Security ให้อ่อนลงเล็กน้อย ให้นิสิต
ทดลองใช้งานอีกครั้ง และรายงานปัญหามาให้ผมทราบด้วยที่ jummumboy@hotmail.com (ถ้าเป็นไปได้ขอรูปด้วยครับว่า
ขณะที่เราใช้งานแล้วเกิดการ Block เกิดขึ้นนั้นหน้าจอการใช้งานเป็นอย่างไร)

สืบเนื่องจากระบบ Module Fiber ใน Switch หลักของอาคารสิรินธรเสียเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 55 ที่ผ่านมา เช้านี้ (15 มิ.ย. 55) ทางบริษัท Alcatel ได้ดำเนินการนำ Module Fiber มาเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วครับ หากท่านใดพบว่าเครือข่าย ณ จุดใด ยังไม่สามารถใช้งานได้นั้นสามารถแจ้งได้ที่ jummumboy@hotmail.com ครับ

เนื่องด้วยทางฝ่ายปฏิบัติการกำลังดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบเครื่องแม่ข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการ Upgrade ระบบปฏิบัติการและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายส่วนกลาง ดังนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่ ๘ มิ.ย. ๕๕ ถึง ๓๐ มิ.ย.​ ๕๕ อาจมีปัญหาการใช้งานในบางช่วงเวลา หากนิสิตคนใดที่ใช้งานแล้วพบปัญหาใดๆ สามารถแจ้งปัญหา
ดังกล่าวได้ ๒ ช่องทางคือ
๑. แจ้งผ่านหน้าเว็บของฝ่ายปฏิบัติการที่ “http://support.informatics.buu.ac.th” โดยใช้ Username และรหัสผ่านของมหาวิทยาลัย
๒ แจ้งผ่าน email ให้ อ.เหมรัศมิ์ ที่ jummumboy@hotmail.com

สิ่งที่ดำเนินการในครั้งนี้คือ
๑. Upgrade OS ทั้งระบบ
๒. ดำเนินการในเรื่อง User Migration เข้าสู่ระบบโดเมนเป็นแบบ Single Sign On สำหรับใช้งานเครื่องแม่ข่าย
๓. ปรับปรุง Config ของอุปกรณ์ให้รองรับการใช้งานในอนาคต
๔. ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายส่วนกลาง และอุปกรณ์เครือข่ายในห้องปฏิบัติการ

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ จะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ Wireless บริเวณชั้น 4 และ 5 และจะเพิ่มจุด Wireless อีก 1 จุดบริเวณชั้น 3 จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 55 นี้ครับ หากนิสิตมีปัญหาในการใช้งานโปรดแจ้ง ฝ่ายปฏิบัติการ หรือแจ้งปัญหาผ่านหน้าเว็บนี้ได้โดยใช้ Login ของมหาวิทยาลัยครับ

ประกาศวันที่ 9 มี.ค. 55

นิสิตสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการได้ โดยใช้ Login ของมหาวิทยาลัย

นิสิตสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายได้ โดยใช้ Login ของมหาวิทยาลัย